Referat for generalforsamling i Islev Triathlon Klub 2023 

Onsdag den 22. marts kl. 19.30 i Havestuen på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

 

 1. Valg af dirigent

Thomas Runager er valgt som dirigent

 1. Formandens beretning

Ulla Engell, formand meddelte:

Efter GF, der blev afholdt d. 19. marts 2022, havde bestyrelsen konstituerende bestyrelsesmøde d. 7. april, hvor hun blev genvalgt som formand.

 

Bestyrelsen i 2022 bestod af 6 medlemmer samt 1 suppleant. Thomas Madsen trådte ud af bestyrelsen januar 2023. Eftersom der kun var et par måneder til GF, besluttede bestyrelsen ikke at indkalde suppleanten.

 

I 2022 indhentede vi også puljer fra Triatlon Danmark. Disse puljer er blevet bevilget med specifikke formål:

 

Fra Triatlon Danmark fik vi tilskud til medlemsrekruttering. Vi havde et medlemsrekrutteringsmøde i september og vi har lavet nye flyers uden dato, så vi kan genbruge dem. I efteråret indrykkede vi ligeledes en annonce i Rødovre avis, men det kom der ikke megen response fra.

 

Vi har siden august 2022 fået 10 nye medlemmer. De fleste af dem har fået interesse efter anbefalinger fra andre klubmedlemmer – og det er altså den bedste måde at hverve nye medlemmer – og det må også betyde, at klubben må gøre noget godt.

 

Der er naturligvis også medlemmer på, der stopper – men vi ligger på ca 75 medlemmer i klubben.

 

Vi fik afholdt Duathlon i april, hvilket Stævneudvalget vil komme nærmere ind på.

 

Klubben skiftede tøjleverandør i 2021 for tri- og løbetøj- CPHRun i Rødovre. Vi har stoppet vores samarbejde med Trimtex – vi prøvekørte en enkel gang i foråret om der var interesse for at købe cykeltøj i Trimtex, men der var stort set ingen interesse. Man kan købe cykeltøj ved at gå i CPH run, og bede dem og at bestille cykeltøj hjem. Dermed fås 20% rabat, og I kan få sat logoet på.

 

Som I nok har lagt mærke til, har vi i efteråret startet et samarbejde med Hvidovre og Brøndby Tri klubber. Det startede med, at klubberne følte at tilgangen til træningerne var lave, og det er altså sjovere, hvis vi er flere til træningen.

 

Vi har haft nogle prøveperioder, og i øjeblikket tilbyder hver klub 2 træninger, som de øvrige klubber kan deltage i.

 

Hvis der er flere end 5 personer, skriver vi lige i en tråd, men ellers er der faktisk ingen begrænsning.

 

Islev har udbudt tirsdag og lørdagsspin. Selvom vi faktisk altid er 6-12 stykker fra Islev, har der indtil videre ikke været overbooket – mener at vi max har været 20 – og der er 24 cykler.

 

Hvidovre tri tilbyder mandagsløb og cross-fit om onsdagen.

 

Brøndby og Hvidovre er gået sammen om at tilbyde spinning om torsdagen.

 

Derudover laver både Hvidovre og Brøndby events, som vi kan deltage, f.x. løbeevent d. 24/2 og banecykling, d. 11/3. Islevs medlemmer har dog ikke vist den store interesse, men personligt synes jeg det godt, at vi kan tilbyde træning som rammer bredt. Alle behøver ikke at komme til alt!

 

Vi forventer i dette tri-træningssamarbejde, at det bliver udendørscykling, hvor vi rigtig kan få glæde af hinanden. Vi er startet langsomt op med landevejscykling om søndagen fra begyndelsen af marts. Vi kører 6 gange, hvor vi skiftes til at være driver. Kim er vores cykelansvarlig, og jeg med på sidelinien.

 

Vi holder jævnligt møder og afholder status.

 

Udover Kim og jeg, er Adrienn og Thomas Runager også med i dette trisamarbejde.

 

Jeg må lige slå fast, at der ikke er nogle tanker om at slå triklubberne sammen! Vi vil bibeholde vores egne klubber og øvrige træninger – dette er et ekstra tilbud, som vi synes er spændende og givende.

 

Vi har et møde i starten af april, hvor vi skal drøfte, hvorledes vores samarbejde skal fortsætte både i løbet af sommeren, men også hvorledes vi skal fordele udgifterne til f.eks spinning til efteråret.

 

Vi forsøger at være så synlige som muligt i Rødovre.

 

Vi har deltaget i et projekt om Islev Bibliotek, som man ønsker at lave til et Medborgerhus. Vi deltog i den del, hvor man ønsker at have en cafe eller et rum, som vi håber, vi kan bruge til klublokale. Vi synes det kunne være rigtigt rart, hvis vi fik et lokale, hvor vi f.eks kunne mødes hver lørdag efter spin/cykel og få en kop kaffe og hygge lidt. Dette nævnte jeg også sidste år, men det går ikke så hurtigt med beslutningerne i kommunen, og jeg har faktisk ikke hørt fra dem i et stykke tid.

 

Vi deltager også i et samarbejde med andre tri klubber, som Triatlon Danmark har sat i værk. Formålet er, at dele erfaringer samt at få gode ideer til medlemsrekruttering. Der har været 3 møder indtil videre. Planen er at vi skal mødes hver anden måned.

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen, som har gjort et stort stykke arbejde, for at holde klubbens aktiver over vande. Det er en fornøjelse at arbejde med jer og nyde jeres engagement.

 

 1.  Udvalgenes beretninger
  1. Aktivitetsudvalg

Ulla meddelte, at heldigvis har vi mulighed igen for at genstarte det sociale liv i klubben efter COVID-19. I løbet af den sidste sæson blev der holdt arrangement for Sankt Hans, Ironman 70.3, flere gange brunch efter spinning og open water sæsonstart, Hawaii fest, Julefrokost og grillfest hos Kenneth. 
Vi ser disse som stor succes, og vi håber, at tendensen også forsætter i 2023.

I maj 2023 holdes træningslejr i Tilsvinde med 15 medlemmer, hvor klubben giver tilskud. 

 

 1. Trænerudvalg

Udvalget bestod af Anne og Ulla. Ulla meddelte, at klubben har fantastiske trænere. Vi oplever gode samarbejde mellem dem. De koordinerer selv afløsning i deres Facebook gruppe, når de er forhindret til at holde træning.  

Anders, svømmetræneren er stoppet i August og Henrik tager pause på ubestemt tid pga. personlige årsager. Katja har overtaget nogle a træningerne, men klubben sørger ny svømmetræner. 

Takket være Gittes indsats i Islevbadet bordmøde, står klubben i den heldige situation, at vi har svømmetider på ugens hver dag. 

Dennis stoppede som løbetræner i ultimo december. Indtil videre er der ingen erstatning, medlemmer er henvist til Hvidovre Triathlon Klubs løbetræning om mandagen. 

Flytning af spinning til SATS er diskuteret afgørende af økonomiske årsager. Tilbud afventes. 

Aflyste cykeltekniktræning i sommeren 2022 pga. manglende tilslutning. 

Yoga er instrueret af Nina, som fungærer rigtig godt, da hun kender atleters behov udmærket.

 

 1. Stævneudvalg


Udvalget bestod af Gitte, Kim og Michael.
Gitte meddelte, at Kim og Michael laver gode indsats og deres hårde arbejde er årsagen til klubbens succesfulde stævne. 

I 2022 var der 71 tilmeldte på Islev Duathlon, som er ikke så mange, som det var før Covid-19, men tallerne og lysten er langsomt stigende. Pt. står der 51 tilmeldte på startlisten.  Vi mangler stadig hjælperne og frivillige til duatlon, som bliver afviklet d. 2. April. Hun understeger, at det er meget vigtigt at have mange frivillige med, så deltagerne føler sig tryg og de kan mærke, at klubben har styr på eventen. 

Trailløb blev ikke afviklet i 2022. Årsagen til det var mæthed fra udvalget side. 

Spørgmål og bemærkning fra Lenard. Diskussion om, klubben kunne tilslutte sig til Kvinde Tri i Brøndby. Emnet er blevet nærmere undersøgt på fællesmøde med Hvidovre og Brøndby Triatlon Klub d. 4. april 2023, og kindetri startes ikke op i 2023.  

Klubben stræber efter at meddele klubmesterskabets dato og distance så tidligt, som muligt, men der er begrænsinger fra arrangørens side, da der ikke altid kontinuitæt i mange stævnes afvikling

 1. Det økonomiansvarlige medlem forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

 

Lise fremlægger regnskabet og inddyber det.

Takket være Ullas indstats og gode ansøgninger havde klubben ekstra intagter fra forskellige corona puljer.

En bemærkning er kommet om løbetrænerens løn, som virker skæv i forhold til de andre udgifter. Lise meddelte efter GF, at der var 4350 kr, som stod under løbetræning, men skulle have stået under svømmetræning. 

 

 1. Indkomne forslag

Der er ikke kommet noget forslag.

 1. Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem forelægger bestyrelsens budgetforslag, herunder fremtidige kontingenter til godkendelse

Ulla fremlægger budget for 2023. Klubben har 75 medlemmer, der betaler kontigent. Som ekstra udgift forekommer de stegede licens for Det Danske Triathlon Forbund. Klubbens kontigenten bliver uændret i 2023.

Budgeten giver underskud i 2023 mest pga. af tilskud til træningslejr, men det menes, at klubbens resourcer skal bruges af medlemerne og ikke samles på en bankkonto. Tilskud til træningslejr blev stemt for på GF i 2022.

Generalforsamling godkender budgetten for 2023.

 1. Valg til bestyrelse

  Ulla Engell er blevet genvalgt som formand for 2. år d. 13 april på den konstituerende bestyrelsesmøde

For 2 år bliver valgt:Kristian Bjergbakke

For 1 år: Daniel Ovdal og Jane Jægergaard

Suppleant for 1 år:Nina Tingman Møller

Revisor for 1 år: Lennart B Olsen

 1. Evt.

Katja diskuterer en konfliktsituation med andre motionister på Islevbadet. Der kommer enighed om, at det ikke er klubbens ansvar at stå som livredder hos motionister. 

Ulla meddeler, at klubben ikke ønsker, at aflyse begivenheder pga. for få deltagere, hvis eventen ikke er for dyrt for at afvikle. 

Årshjul ønkes og lovet af laves af Jacqueline. 

Pokal og blomstre udleveret til afgående bestyrelsesmedlemmer og klubmestre i 2022. 


Mødet er slut.

Seneste fra forum

Kalender

Samarbejdspartnere

logo

Instagram