Referent: Daniel 

 

 • Siden sidst: UE spørg KB angående rettet refferet. Det aftales at UE opdaterre fra sidst og sender til DO der kan ligge det på hjemmesiden 
 1. Økonomi (Kristian)

 • Regnskab indtil dato
  1. Duathlon – har vi modtaget en creditnota fra CPHRun?
   • UE har væreet i ialog med CPHR og fået besked om at hele beløbet bliver krediteret. 

Der er ikke kommet en kredinota endnu, men CPHR genfremsender denne og finder ud af hvor fejlen ligger. 

 1. Duathlon regnskab skal justeres med indtægt fra CPHRun og udgift til Triathlonshop
 2. Adgang til e-boks
  • UE har adgang til denne 
 • Fremtidige sponsorer 
  • Der skal indhentes tilbud fra div butikker/aktører om ny samarbejdes aftale.
   1. Alle går i tænke boks om hvilke butikker/aktører der kunne være interessant at samarbejde med og melder tilbage fælles om 14 dage (4/10) hvilke forslag der er. 
 1. Stævneudvalg (Adrienn og Ulla)

 • Trailløb? 
  1. Kim og Brian ønsker ikke at stå for dette længere. 
 • Skovmaren
  1. UE opretter event i klubmodul med bindende tilmelding ? Gitte drøger har kontakt med arrangøren. ?Klubben afholder udgiften til dette -? Jane laver FB opslag. 
 • Nytårsløb
  1. 30/12 kl 10 – Ue opretter event og booker bålplads. ? DO opdatere kalender ? Jane hjælper med at arrengere og sørger for elastikker. 
 • Fremtidige stævner
  1. Hvordan gør vi i fremtiden? Skal der laves en kontrakt med dem der afholder?
   • Udspil til tidstager med en aftale for en tre årige periode- afholdelse af duathlon og trailløb i givende måneder. – UE er tovholder for dette.  ? Jane ligger opslag om det på fb.  
 1. Aktivitetsudvalg (Jane og Daniel)

 

 •  Der planlægges hawai aften d. 14/10 kl 19 med pizza ? loakation ukendt 

 

 • Klubmesterskab – skal vi finde alternativ til Karrabæksminde?
  1. Det er drøftet i bestyrelsen om for og i mod. Det er blevet besluttede at der vil altid være for og i mod ved hver stævne og at vi derfor holder fast i den beslutning der er taget da det samtidig er meldt ud og flere medlemmer allerede har købt nummer til dette
 • Cykel/grill – status
  1. Bestyrrelsen er enige om at det er gode events men datoerne skal meldes ud tideligere i håb om at få flere tilmeldte. 
  2. Første gang bliver hos UE d.29/6-24 og anden gang bliver hos jane d. 7/9-24
 • Bio-watch klubaften – har aflyst – andet emne? – hawai 
 • Wellness – d. 11/11
  1. Do laver opslag omkring dette 
 • Træningslejr 2024 
  1.  med Brøndby via Upperform ? UE og AS adspørge på møde angående samarebdjet. 

 

 1. Trænerudvalg (Ulla)

 • Svømmetrænere - Katja og Hans Henrik
  1. UE informere om HH er tilbagevendt – Katja tager mandag og tirsdag HH torsdag. 

 

 • Events med løbetræne og svømmetræner – vi kan arrangere med Brian – hvornår?
  1. Det drøftes og der vurderes at behovet ikke længere er til stede
 • Vi har træningslokalet torsdag kl 19 – skulle vi have core træning før svøm?
  1. Der tales om hvordan dette kan gøre- der forslås core træning med instruktør hver anden uge og selv træning de andre uger. Der ligges op til at Ninna og DO snakker sammen om dette kunne være en mulighed. 
 • Spinningsinstruktører – både Nino og Kim stopper – afventer møde med trifællesskabet d. 21/9
  1. Det kan komme på tale at benytte os af VBs instruktører – disse koster mere men vil skulle deles i tri-fællesskabet
 • Træningssamarbejde med Hvidovre og Brøndby tri forløber godt.
  1. Næste møde, d. 21/9,
  2. Vestbad 
   • spinning: 35000 for to gange fra 3/10-31/3  = 11700 
   • fitness og sauna i forbindelse med spinning = 3300 – UE laver opslag på fb om hvordan dette vil fungere.
   • ialt 15000 kr for 6 mdr.
 1. Klubmodul (Daniel og Ulla)

 

 • DO og UE har været tilmeldt kursus i klubmodul to gange, begge gange er blevet aflyst
 • DO og UE har mødtes og arbejdet i klubmodul men venter stadig på ekstra læring. 
 • Træningsplaner til cykel, svøm og løb igangsat – ny folder i Klubmodul
  1. Ulla og Daniel kigger på det i fællesskab og ligger det op på Klubmodul
 • Resultater fra Duathlon skal uploades. 
  1. Disse fremskaffes så de kan uploades
 • Referater fra vore bestyrelsesmøder skal ligeledes være tilgængelige på Klubmodulet
  1. Disse er blevet uploadet. 
 1. Facebook (Jane)

 • Det fungeret super godt, alle medlemmer er gode til at bidrage til den interne gruppe. 
 • Der har aldrig været mere aktivitet på den officelle fb side siden at IG er blevet oprettet. Der er stor ros til måden SOME fungere
 1. Klubrekruttering

 • Vi er enige om at vi ikke skal gøre andet end vi gør nu, vi får nye medlemmer forsat. 
 1. Vedtægter og Cykelregelment

 • Ulla har kontaktet Anne for at få udkastet af cykelregelmentet – ingen response.
 • Daniel vil overtage.
 1. Næste møde

 • Hvornår:  10/10- 19:30
 • Referent: Daniel. 
 1. Eventuelt

 

 • DO opdaterer kort om træner kursus og fremtidige kurser 
 • Det aftales at DO får dækket udgifter til kørsel til og fra kørsel.

Seneste fra forum

Kalender

Samarbejdspartnere

logo

Instagram